Serveis

Pàgina 1 de 2
 • Camp de futbol Activitats esportives d'estiu

  S’ofereixen cursos de natació per a joves i adults de més de 16 anys, de finals de juny a finals de juliol. També s’ofereixen cursets d’iniciació a la natació per a infants de 3 anys, en torns de dues setmanes, de finals de juny a finals de juliol.

 • Activitats esportives per a infants

  S’ofereixen activitats dirigides d’iniciació esportiva (psicomotricitat, preesport, gimnàstica, futbol, bàsquet i patinatge) adreçades a infants de 3 a 7 anys, entre els mesos de setembre a juny (les dates es concreten anualment)
  També s’ofereixen activitats dirigides de tecnificació esportiva en diferents disciplines, per a infants i joves de 8 a 15 anys, entre els mesos de setembre a juny (les dates es concreten anualment).
  Activitats físiques orientades a joves i adults a partir de 16 anys, de setembre a juliol (les dates es concreten anualment).
  El preu variarà segons activitat i tarifes vigents regulades per la Taxa per la prestació dels serveis de piscines i instal·lacions anàlogues, així com per l’ús de les instal·lacions esportives.

 • Activitats esportives per a joves i adults

  Activitats físiques orientades a joves i adults a partir de 16 anys, de setembre a juliol (les dates es concreten anualment).

 • Activitats esportives puntuals de caràcter familiar

  Al llarg de l’any s’ofereixen activitats orientades a fomentar l’esport en família.

 • Arxiu municipal

  L’Arxiu Municipal de Gelida s’encarrega de gestionar, conservar, organitzar i difondre la documentació de l’Ajuntament de Gelida. L’Arxiu també gestiona, conserva, organitza i difon els fons documentals que algunes persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l’Ajuntament amb l’objectiu de contribuir a la conservació i difusió d’aquests documents.
  La documentació dipositada a l’Arxiu està a disposició de tots els ciutadans.
  L’accés als documents es fa garantint el respecte a les dades que afecten la intimitat de les persones.

 • Arxiu Municipal Arxiu municipal

  L’Arxiu Municipal de Gelida s’encarrega de gestionar, conservar, organitzar i difondre la documentació de l’Ajuntament de Gelida. L’Arxiu també gestiona, conserva, organitza i difon els fons documentals que algunes persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l’Ajuntament amb l’objectiu de contribuir a la conservació i difusió d’aquests documents. La documentació dipositada a l’Arxiu està a disposició de tots els ciutadans. L’accés als documents es fa garantint el respecte a les dades que afecten la intimitat de les persones.

 • Sala General Biblioteca Biblioteca Jaume Vila i Pascual

  La biblioteca Jaume Vila i Pascual de Gelida va ser inaugurada l’any 1988, fruit del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gelida. La biblioteca es troba situada a l’edifici del centre cultural. L’espai té dues seccions: la d’adults a la planta baixa i la secció infantil a la segona planta. Aquesta compta amb espai per als petits lectors i un racó de pares. Serveis - Préstec de documents, de llibres, vídeos, DVD’s i música. - Punts de connexió gratuïta a Internet, presentant el carnet de la Biblioteca. - Préstec interbibliotecari. - Fons de col·lecció local. - Visites didàctiques per a estudiants. - Club de Lectura. Altres activitats La biblioteca ofereix diverses activitats per a poder-hi participar: les hores del conte per a infants (l’últim dissabte de cada mes), els tallers de contes per Nadal i l’estiu, xerrades, exposicions, presentacions de llibres, tallers de contes per a bebès, etc. Es convoquen concursos i premis; un certamen literari per a adults, La Passera i el premi TREC per als treballs de recerca de batxillerat de l’Institut de Gelida.

 • Centre d'Interpretació del Castell

  S’ofereixen diversos serveis culturals per donar a conèixer el patrimoni històric i natural de Gelida. Les activitats que podeu sol·licitar són informació turística de Gelida i comarca, visites comentades al castell i a l’exposició permanent del Centre, serveis didàctics per a centres docents i grups, itineraris per a conèixer el patrimoni de Gelida, com ara la ruta modernista, i activitats específiques: exposicions, concerts, Jornades de Cuina Medieval, Jornades Europees del Patrimoni, cursos...
  El preu depèn de l’activitat. Per a informació més detallada us podeu posar en contacte amb el Centre d’Interpretació.

 • Centre d’Interpretació del Castell
  S’ofereixen diversos serveis culturals per donar a conèixer el patrimoni històric i natural de Gelida. Les activitats que podeu sol·licitar són informació turística de Gelida i comarca, visites comentades al castell i a l’exposició permanent del Centre, serveis didàctics per a centres docents i grups, itineraris per a conèixer el patrimoni de Gelida, com ara la ruta modernista, i activitats específiques: exposicions, concerts, Jornades de Cuina Medieval, Jornades Europees del Patrimoni, cursos... El preu depèn de l’activitat. Per a informació més detallada us podeu posar en contacte amb el Centre d’Interpretació.
 • Club de feina
  Espai de consulta de recursos i eines per a cercar feina, per tal de realitzar una recerca autònoma però amb suport tècnic en cas necessari. També es recull informació sobre ofertes de feina, cursos de formació i reciclatge; a més de disposar de les noves tecnologies per a cercar feina. Què hi pots trobar? - Eines per a la recerca de feina (consulta d’ofertes i demandes, premsa especialitzada, models de currículums, internet). - Informació sobre el mercat de treball (tipus de contractació, llistat d’empreses, gremis i associacions empresarials). - Oferta formativa (formació reglada i no reglada, formació ocupacional, programes de garantia social, escoles taller, etc...)
 • Compulsa de documents

  Es tracta d’una diligència que s’estén en una fotocòpia per fer constar que s’ha fet l’acarament i que és idèntica a l’original.
  Els documents que es poden compulsar són:
  - Documents que els particulars han de presentar a l’Ajuntament a través del registre d’entrada.
  - Documents de l’Ajuntament que els particulars volen tenir compulsats.
  - Documents de l’Ajuntament que els particulars volen presentar a altres administracions.
  Els documents privats i els d’altres administracions públiques que no s’hagin de lliurar a l’Ajuntament s’han de compulsar en una notaria o en l’entitat generadora de l’original.
  Cal aportar l’original i una fotocòpia.

 • Consum
  Cada dos mesos aproximadament ve l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor que aparca a la zona del mercat ambulant. L’oficina mòbil disposa d’un tècnic de Consum de la Diputació de Barcelona que atén els ciutadans en totes aquelles qüestions o dubtes relacionats amb l’àmbit dels drets dels consumidors: etiquetatge i garanties de productes; compra i lloguer d’habitatges; serveis bancaris; assegurances; compravenda de vehicles; serveis postvenda; compres fora d’establiment; serveis turístics, etc. Des de l’OAC, si algú vol presentar una reclamació, es trasllada la incidència o reclamació dels ciutadans a l’Àrea de Salut Pública i Consum. Model específic de comunicació de dades a enviar,subministrat des de l’OAC, que haurà de contenir les dades de la persona que reclama i de l’empresa o persona contra la qual es presenta reclamació. Documentació justificativa (contracte de serveis, tiquet de compra, albarà, factura, rebut, publicitat, certificat de garantia, etiqueta, instruccions d’ús, etc.).
 • Deixalleria

  Està ubicada a la carretera de Sant Llorenç, km 1’8, al polígon industrial La Ferreria (Unex)
  La deixalleria és un equipament on els gelidencs poden dipositar qualsevol tipus de residu (no orgànic), bé tòxic o perillós, bé que pugui ser reciclat de manera selectiva, possibilitant així que aquest pugui ser retornat, com a subproducte, al mercat industrial del reciclatge. Els serveis de la deixalleria estan destinats a l’ús de particulars, que en poden disposar gratuïtament.
  A la deixalleria s’hi poden dipositar: paper, cartó, envasos, fustes, voluminosos diversos, runes d’obres petites, vidre, ferralla, pneumàtics, olis minerals usats, piles, fluorescents, bombetes, bateries, electrodomèstics, residus informàtics, pintures i dissolvents, restes de poda, aerosols.
  A la deixalleria no s’hi poden dipositar: residus orgànics, residus industrials, residus barrejats, residus radioactius, extintors, bombones de gas, amiant.
  Horari de la deixalleria:
  de dilluns a dissabtes de 9 a 13h.
  i dilluns, dimecres i dissabte de 16:30 a 19:30h

 • Estiuviu i Setembreviu

  Activitats d’estiu ludicoesportives, amb natació, per a nois i noies de 4 a 15 anys, de finals de juny a finals de juliol, i si és possible fins a mig setembre.
  Cursets d’iniciació a la natació per a infants de 3 anys, en torns de dues setmanes, de finals de juny a finals de juliol.

 • Mercats: Sol·licitud i gestió de parada

  El mercat ambulant de Gelida se celebra cada dilluns de les 8 a les 13.00 h. Es pot demanar d’instal·lar-hi una parada, petició que caldrà renovar anualment.

Pàgina 1 de 2
Darrera actualització: 19.01.2015 | 13:42
Darrera actualització: 19.01.2015 | 13:42