Llicencies: Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres

Obtenció d’una autorització municipal per a la continuació de les obres, tant si són menors com majors.

Documentació necessària
- Una sol·licitud de pròrroga.
- Memòria de l’estat d’execució de l’obra.
- Fotocòpia de la llicència d’obres.

Es pot demanar: Durant tot l'any.

Quin cost té:

El/la mateix/a sol·licitant rebrà la liquidació per fer efectiu l'impost sobre construccions/instal·lacions/obres. Aquesta liquidació s'haurà de pagar abans de la data límit de pagament que consta a la mateixa liquidació. - Taxa per llicències ur

Quan es dóna resposta:

El temps de tramitació per obres menors és d'1 mes, per a obres majors de 2 mesos.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular d'una llicència d'obres.

Adreça:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, OAC.

Darrera actualització: 13.03.2015 | 18:05