Llicències d'activitats: Sol·licitud d'autorització ambiental, per a la instal·lació d'una activitat classificada (Annexos I i II de la Llei 3/1998)

Serveix per disposar de llicència ambiental, per a la instal·lació i/o legalització d’activitats classificades per a indústries i activitats amb incidència ambiental.

Quin cost té:

El preu variarà segons l'ordenança municipal Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. https://www.seu.cat/ajuntamentgelida/ordenances

Quan es dóna resposta:

El temps de tramitació és de 6 mesos, sempre que la documentació presentada sigui correcta.

Qui pot sol·licitar-ho:

L'interessat o el seu representant degudament acreditat.

Adreça:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, OAC.

Darrera actualització: 13.03.2015 | 18:42