Llicencia d'Activitats: Obertura d'establiments comercials (activitats innòcues)

Es tracta del permís per a l’obertura d’establiments comercials sense incidència ambiental.

Documentació necessària
- Sol·licitud. (Pots descarregar la sol·licitud de la llicència d’activitats: Sol·licitud llicència d’activitats )
- DNI del peticionari, i, en cas de societats, el NIF d’aquesta i poders del representant.
- Memòria descriptiva, subscrita per tècnic competent o instal·lador autoritzat, contenint:
- Una descripció de l’activitat a realitzar, i de l’establiment, indicant la seva situació respecte a veïns, superfície, nombre d’empleats, existència de maquinaria, serveis sanitaris ventilats, elements de protecció contra incendis, existència d’aparells d’aire condicionat i situació, matèries primeres a utilitzar o emmagatzemar, justificant el compliment de la normativa vigent, en model subministrat per l’Ajuntament.
- Plànol d’emplaçament (facilitat per l’Ajuntament).
- Plànol de planta, a escala 1:50 o similar, que contempli els accessos, les instal·lacions d’enllumenat, emergències, extintors, maquinària, prestatges i cotes principals.
- Certificat tècnic, o declaració responsable i conjunta del titular de l’activitat, i de l’instal·lador que hagi efectuat les instal·lacions, conforme l’establiment compleix la normativa aplicable, en model subministrat per l’Ajuntament.
(Pots descarregar el document per fer la memòria: Memòria llicència d’activitats )
(Pots descarregar el document per fer la declaració: Sol·licitud de declaració de la llicència d’activitats )

Es pot demanar: Durant tot l'any.

Quin cost té:

El preu variarà segons ordenança municipal Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. https://www.seu.cat/ajuntamentgelida/ordenances

Quan es dóna resposta:

El temps de tramitació és d'un mes (sempre que la documentació sigui correcta).

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones interessades a obrir un establiment comercial, o una activitat innòcua.

Adreça:

Per internet omplint el següent formulari. Presencialment: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, OAC.

Darrera actualització: 13.03.2015 | 18:40