Deixalleria

Està ubicada a la carretera de Sant Llorenç, km 1’8, al polígon industrial La Ferreria (Unex)

La deixalleria és un equipament on els gelidencs poden dipositar qualsevol tipus de residu (no orgànic), bé tòxic o perillós, bé que pugui ser reciclat de manera selectiva, possibilitant així que aquest pugui ser retornat, com a subproducte, al mercat industrial del reciclatge. Els serveis de la deixalleria estan destinats a l’ús de particulars, que en poden disposar gratuïtament.
A la deixalleria s’hi poden dipositar: paper, cartró, envasos, fustes, voluminosos diversos, runes d’obres petites, vidre, ferralla, pneumàtics, olis minerals usats, piles, fluorescents, bombetes, bateries, electrodomèstics, residus informàtics, pintures i dissolvents, restes de poda, aerosols.
A la deixalleria no s’hi poden dipositar: residus orgànics, residus industrials, residus barrejats, residus radioactius, extintors, bombones de gas, amiant.

Quan es pot sol·licitar: Horari de la deixalleria: de dilluns a divendres de 9 a 13h. i dilluns, dimecres i dissabte de 16:30 a 19:30h

Els particulars que utilitzin la deixalleria almenys 12 vegades durant l’exercici anterior, tindrà una bonificació d’un 25% de la taxa de recollida d’escombraries.
Els comerços que utilitzin la deixalleria almenys 24 vegades durant l’exercici anterior, tindrà una bonificació d’un 25% de la taxa de recollida d’escombraries.
Caldrà acreditar haver fet ús de la deixalleria.
Aquí pots descarregar el document per sol·licitar la bonificació a la Taxa d’Escombraries:
Sol·licitud bonificació a la taxa d’escombraries

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona o comerç.

Adreça:

Deixalleria Municipal. Carretera de Sant Llorenç, km 1'8, al polígon industrial La Ferreria (Unex)

Darrera actualització: 16.03.2015 | 18:21