Obert el termini per presentar els treballs als premis TREC 2018

Dimecres, 21 de març de 2018 a les 00:00

Els Premis Trec volen incentivar i donar a conèixer els millors treballs de recerca de batxillerat a la societat. Aquest certamen pretén incidir en diferents aspectes com són: fomentar la investigació local entre els més joves i reconèixer l’esforç que realitzen els i les estudiants.

Es procura també reforçar els vincles entre les institucions i els centres d’ensenyament secundari. Aquests premis tenen un llarg bagatge. Compten amb la implicació de la Biblioteca Jaume Vila i Pascual i l’Institut Gelida, i reben el suport de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Gelida i l’AMPA de l’Institut Gelida. Els premis compten també amb l’inestimable suport de l’Arxiu Municipal, dels estudiants i les seves famílies i dels centres educatius participants.

CATEGORIES I PREMIS

És requisit indispensable en les dues categories dels Premis Trec haver presentat el treball de recerca durant el curs acadèmic 2017-2018.
Els treballs han d’estar seleccionats prèviament pel centre de secundària on l’estudiant està matriculat.
L’estudiant haurà d’indicar la categoria o les categories a les quals participa.

Categoria Gelida. 
Aquesta categoria arriba a la vuitena convocatòria i està dotat per la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Gelida. Hi poden participar tots els treballs que tractin sobre Gelida i per extensió el seu entorn.
Està dirigit a alumnes de segon de batxillerat que hagin presentat el seu treball de recerca en qualsevol centre educatiu de Catalunya. S’estableix un únic premi de 400 euros.

Categoria Premi AMPA Institut Gelida. 
Aquesta categoria arriba a la divuitena convocatòria i compta amb la dotació de l’AMPA de l’Institut Gelida. Està dirigit exclusivament a alumnes de segon de batxillerat de l’Institut Gelida.
Hi poden participar treballs en qualsevol àmbit.
S’estableixen dos premis. Un premi dotat amb 300 euros (1r premi) i un altre amb 200 euros (2n premi).
Un accèssit dotat amb 100 euros, si s’escau.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs han de presentar-se a la Biblioteca Jaume Vila i Pascual acompanyant el formulari que es troba a la web www.bibliogelida.cat. Aquest contindrà les dades personals de participació, i també del centre amb la signatura pertinent. Els treballs s’acompanyaran del formulari i es farà arribar una còpia amb pdf i/o d’altres materials.

JURAT

El jurat estarà format per set persones vinculades a l’àmbit institucional, de l’ensenyament i del món de la ciència i la cultura.
• La directora de la biblioteca Jaume Vila i Pascual
• La tècnica d’educació de l’Ajuntament de Gelida
• El director de l’Institut Gelida
• Dos membres de l’AMPA de l’Institut Gelida
• Un ex-alumne de l’institut premiat en certàmens anteriors, a proposta de l’AMPA
• Una persona vinculada al món de la ciència i/o la cultura, a proposta de l’Ajuntament

El jurat podrà declarar desert el premi de les categories que consideri oportunes.
Cap membre del jurat pot ser familiar fins a un segon grau de consanguinitat de cap dels participants.

TERMINI DE PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS

El termini de lliurament finalitza el dimecres 28 de març de 2018.
El veredicte dels premis s’anunciarà el dia 23 d’abril, dia de sant Jordi, a les 7 de la tarda en un acte públic, presidit per l’alcalde de Gelida, a la Biblioteca Jaume Vila i Pascual.
Els finalistes, si ho volen, podran presentar en públic un resum dels treballs.
Els treballs poden haver estat presentats a altres premis. S’acceptarà participar en les dues categories indicades.
Els treballs presentats podran ser utilitzats i difosos per la Biblioteca Jaume Vila i Pascual. Es publicarà un resum en el programa de la Festa Major de Gelida i restaran en el dipòsit de Col·lecció Local
de la biblioteca.

En la valoració dels treballs es tindrà en compte:
• L’enfocament del tema i la correspondència entre els plantejaments inicials, els objectius i les conclusions.
• La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure’n dades.
• La capacitat de síntesi i de valoració crítica.
• La creativitat i l’originalitat del treball.
• L’estructura, la presentació i l’ús adequat de la llengua.

Darrera actualització: 26.03.2018 | 12:25