Arxiu municipal

L’Arxiu Municipal de Gelida s’encarrega de gestionar, conservar, organitzar i difondre la documentació de l’Ajuntament de Gelida. L’Arxiu també gestiona, conserva, organitza i difon els fons documentals que algunes persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l’Ajuntament amb l’objectiu de contribuir a la conservació i difusió d’aquests documents. La documentació dipositada a l’Arxiu està a disposició de tots els ciutadans. L’accés als documents es fa garantint el respecte a les dades que afecten la intimitat de les persones.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Darrera actualització: 20.03.2015 | 18:53