DNI

La renovació del DNI es pot fer a les oficines municipals, ja que aproximadament un cop al mes ve una unitat ambulant.
La documentació específica per a cada cas és la següent:
Primera expedició:
- Certificat literal de naixement que es pot obtenir al
- Registre Civil (vigència 3 mesos).
- Dues fotografies.
- Els menors d’edat han d’anar sempre acompanyats del pare, de la mare o del/de la tutor/a.
Renovació:
- El DNI caducat.
- Dues fotografies.
Canvi de domicili:
- El DNI.
- Declaració jurada (model subministrat).
- Dues fotografies.
DNI perdut:
- Tres fotografies.
DNI robat:
- Fotocòpia de la denúncia de robatori (si es té).
- Tres fotografies.
Variació del nom o dels cognoms:
- El DNI.
- Una fotocòpia del document del Registre Civil (partida de naixement o llibre de família).
- Dues fotografies.
El preu és de 6,70 € (2007) per a primera expedició o renovació i de 12,10 € per a renovació per pèrdua. En el cas dels canvis de domicili o de robatori, és gratuït, si s’aporta còpia de la denúncia. Les tarifes es modifiquen cada any.
El temps de tramitació és d’un mes aproximadament. Es pot recollir el nou DNI al mateix taulell de recepció de l’Ajuntament. Per recollir-lo, cal presentar el resguard.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Adreça:

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, OAC.

Darrera actualització: 20.03.2015 | 18:40