Obres d’adequació per a la seguretat viària a la zona escolar del carrer Enric Prat de la Riba

Dilluns, 25 de juny de 2018 a les 00:00

Aquesta setmana s'inicien les diferents actuacions previstes, de manteniment i millora de l’espai públic, amb l’execució d’unes obres de pacificació del trànsit en el tram que afecta l’Escola Les Fonts per tal de millorar la seguretat i la mobilitat dels alumnes.

Aquesta setmana, i aprofiotant que s'ha iniciat el periode no lectiu del Centre Educatiu de les Fonts, s’iniciaran les obres, que consistiran en l’eixamplament de les voreres existents en els dos accessos a l’escola ubicats en el carrer Enric Prat de la Riba, la col·locació de nou arbrat i baranes de seguretat. Per altra banda es construirà un nou pas elevat, adequant els punts de recollida d’aigües pluvials i es col·locaran diversos fitons per evitar els aparcaments en la vorera. Així mateix, es reubicarà la parada del bus i es pintarà la calçada en la zona que confronta amb l’escola i en la que quedarà prohibit parar o aparcar. Finalment, es reforçarà la senyalització i s’ubicaran pictogrames d’avís de zona escolar.

Durant el període d’execució de les obres no es podrà aparcar en la zona que afecta l’àmbit d’actuació. Els dies en què s’executi la construcció del pas elevat, la col·locació de l’aglomerat i el pintat de la calçada, es tallarà la circulació només en el tram afectat.

Des de l’ajuntament li demanem disculpes per les molèsties que aquestes obres li puguin ocasionar.

Agraint la seva col·laboració, restem a la seva disposició per a tot allò que consideri.

Darrera actualització: 26.06.2018 | 12:34