L’Ajuntament de Gelida amb el projecte Comerç 21

Dijous, 17 de maig de 2018 a les 10:00

En marxa la segona edició del programa “Comerç 21”, per dinamització del comerç interessat en créixer i millorar, promogut per la Diputació de Barcelona conjuntament amb PIMEComerç, i amb el suport de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Gelida.

El projecte ofereix assessorament individual als comerços que siguin seleccionats a participar, detecció de les seves àrees de millora, acompanyament per la implementació de les propostes i seguiment al llarg d’un any dels resultats i possibles modificacions a realitzar. És de gran caràcter pràctic i s’ajusta a la realitat de cada negoci participant.

El programa té per objectiu la millora de l’oferta comercial dels municipis de la demarcació de Barcelona a través del suport i impuls a un màxim de 50 micropimes comercials o de serveis que estiguin situades, preferentment, en la trama urbana de municipis de la província de Barcelona i tinguin capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci.

“Comerç 21” definirà i posarà en marxa les estratègies que puguin impulsar els negocis participants, realitzant una diagnosi, un pla de millora individualitzat per a cadascuna de les empreses (en funció de les necessitats detectades) i donant suport a la implementació de les mesures concretes. Durant les diferents fases del programa hi haurà sessions de networking i col·lectives, així com d’assessorament i acompanyament individualitzat per part d’experts en les matèries que s’hagin de reforçar en cada cas (economicofinancera; redefinició del model de negoci; visual merchandising; comunicació i màrqueting; aparadorisme; gestió d’estocs, etc.).

En aquest programa es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i marketing, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

A partir d’ara, comença el procés de selecció de les empreses de comerç. Els que hi estiguin interessats, caldrà que facin inscripció. El projecte està dirigit a un màxim de 50 empreses, preferentment micro empreses comercials o de serveis, localitzades en trama urbana dels municipis de la província de Barcelona i amb capacitat i voluntat de millora el creixement del negoci.

Fins el 8 de juny resta obert el termini per presentar les candidatures de les empreses interessades. Els candidats hauran d’omplir un formulari d’inscripció, que trobaran al web www.comerc21.cat, i presentar-lo per correu electrònic a l’adreça info@comerc21.cat, o per correu postal a C/ Viladomat, 174 (08015, Barcelona).

El cost total de les accions a rebre per cada empresa selecciona està valorat 2.624 euros, dels quals l’empresa beneficiaria ha d’aportar 121 euros (IVA inclòs) un cop sigui seleccionada, la resta de l’import serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i PIMEC.

Podeu consultar el programa a: www.comerc21.cat

Darrera actualització: 22.05.2018 | 10:56