Inici de les obres d'arranjament de la vorera del carrer Anoia

Dimecres, 18 de gener de 2017 a les 12:58

El dilluns, 16 de gener, s’iniciaran les obres d’arranjament de la vorera nord del carrer Anoia (vorera esquerra en el sentit de la circulació), des de la Plaça del Pi fins a la Plaça Triangular. Una més de les actuacións previstes pel manteniment i la millora de l'espai públic, que s'aniran executant durant aquest mandat.

Aquesta vorera, una de les prioritats, davant del seu deteriorament i importants deformacions, provocades pel creixement superficial de les arrels dels arbres, que dificulten la mobilitat de les persones.
Les obres consistiran en la substitució de l’arbrat existent, plantant una nova espècie (magnòlia grandiflora gallisoniensis copa ) de creixement controlat, la ubicació de jardineres per a la plantació de flors de temporada i la substitució de tota la vorada i del paviment de la vorera. Aquesta actuació comportarà una millora de la uniformitat de l’enllumenat existent.
Tanmateix, aprofitant l’execució d’aquestes millores es renovarà un tram de la xarxa de distribució d’aigua amb la substitució de la canonada existent per una canonada de fossa dúctil, la instal·lació d’un hidrant i d’una vàlvula de descàrrega.
Cal esmentar que l'arranjament i millora de les voreres no modificarà les rasants de la vorera i, per tant, no hi haurà afectació en els portals d’accés a les finques existents.
Durant el període d’execució de les obres, i per facilitar-ne la seva correcta execució, no es podrà aparcar en el carrer Anoia.
Des de l'Ajuntament de Gelida es prega col.laboració per part dels veïns i demana disculpes per les molèsties que aquestes obres puguin ocasionar, amb la confiança que representaran una gran millora per a la mobilitat de la ciutadania.
Per a qualsevol consulta o qüestió es poden dirigir a l'Oficina d'Atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Gelida.

Darrera actualització: 18.01.2017 | 13:00